Analytisk Kemi

Rådgivnings- og konsulentvirksomhed

Analyse af uorganiske kemiske forbindelser og organisk kemiske forbindelser

Teknikker

Modelberegninger

Flow Injektion Analyse - FIA

Væskekromatografi - HPLC

Ionkromatografi - IC

Gaskromatografi - GC

Atomabsorptions Spektrometri - AAS

Induktivt Koblet Massespektrometri - ICP-MS

Ultraviolet og visuel spektrofotometri - UV-VIS

Anodisk- og Potentiometrisk Stripping Voltammetri - ASV & PSV

Prøveudtagning

Prøveforberedelse